NLB de Zevensprong
Kom erbij, leer ook Nederlands.

De NLB de Zevensprong is ontstaan uit de Nederlandse les Basel.

Sinds 1 augustus 2023 heten wij: NLB de Zevensprong en zijn wij aangesloten bij de NOB. Wij zijn nu een officiële NTC school van de NOB. Voor meer informatie over deze organisatie zie website:

         https://stichtingnob.nl/voor-ouders/naar-het-buitenland

Sinds september 2018 zijn wij aangesloten bij de HSK. (Heimat Sprache und Kultur) Dit is een Zwitserse organisatie die kinderen in Zwitserland stimuleert ook hun moedertaal te leren. Destijds ontstaan vanuit de behoefte om de band met Nederland en de Nederlandse taal te behouden voor kinderen die overdag vooral Engels, Duits en Frans spreken.

https://www.edubs.ch

Via de NOB en de HSK worden onze leerkrachten didactisch bijgeschoold en kunnen wij gebruik maken van leerruimtes op diverse scholen. De kinderen krijgen bij het rapport van hun reguliere school een verklaring dat ze Nederlands als extra vak bijwonen met vermelding van hun Nederlands taalniveau.

U kunt ons bereiken door uw bericht achter te laten onder het kopje Contact of door een e-mail te schrijven aan:                                     Schoolleider: marieke.strik@zevensprong.ch                              Secretaris: muike.limburg@zevensprong.ch

Wat kunt u verwachten:

Ieder schooljaar hebben we vaste elementen in het lesprogramma welke enerzijds met de Nederlandse taal te maken hebben en anderzijds nauw verbonden zijn met onze cultuur.  We gaan op de basisschool bijvoorbeeld in op het hoe en waarom van Prinsjesdag en van Koningsdag. Laatstgenoemde vieren we gekleed in het oranje met typisch Oudhollandse spelletjes. 

In de kringgesprekken leren de kinderen hun verhaal te vertellen, zich voor de ander open te stellen. Het schrijven van de werkstukken en boekverslagen bevordert het denken in het Nederlands. De presentatie daarvan leert de kinderen dat zij gelijkwaardig aan elkaar zijn. Door deze projecten voelen de leerlingen zich verenigd met elkaar.

Natuurlijk is er ruimte voor inbreng van en contact met de ouders. We houden halverwege het schooljaar een tienminuten gesprek en vlak voor de kerstvakantie sluiten we het eerste half jaar samen af met een hapje en een drankje. Het schooljaar sluiten wij feestelijk af met een bbq en overhandiging van het schoolrapport. Op de reguliere school zal er op het getuigschrift komen te staan, dat uw kind een extra competentie Nederlands heeft.

De missie van de NLB de Zevensprong luidt: het aanbieden van Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan Nederlandssprekende kinderen in Basel en omgeving.

De bijbehorende visie: Ons doel hierbij is om aansluiting te houden op het Nederlands onderwijs en bij een eventuele terugkeer naar Nederland de instroom te vergemakkelijken. We doen dit op de basisschool via kringgesprekken, werkstukken, boekbesprekingen en Nederlandse basisschool leerstof.

We streven naar onderwijs op maat zodat we kunnen inspelen op de individuele leerbehoeften van ieder kind. Elke leerling wordt gestimuleerd op zijn of haar eigen niveau en de individuele ontwikkeling staat centraal.

Tijdens de tienminutengesprekken in het midden van het schooljaar en de schriftelijke rapportage aan het eind van het schooljaar wordt de voortgang van de leerling besproken.
 

De lesmethodes die we gebruiken sluiten aan bij die van de Nederlandse basisschool:

  • Lijn 3 Groep 3
  • Taal Actief versie 4
  • Taal Actief woordenschat
  • Taal Actief spelling

Onze agenda:

Zomervakantie
Mo 01.07.2024 -
Sa 17.08.2024
NLB de Zevensprong opent weer zijn deuren.
Di 20.08.2024 -
Mi 21.08.2024
Prinsjesdag
Di 17.09.2024 (ganztägig)
kinderboekenweek in Jukibu
Sa 28.09.2024 10:00 - 12:00
Herfstvakantie
Mo 30.09.2024 -
Fr 11.10.2024
Sinterklaasfeest de Zevensprong
Mi 04.12.2024 15:00 - 17:00
Kerstvakantie
Mo 23.12.2024 -
Fr 03.01.2025
Termine abonnieren (in Kalender wie Outlook, iCal oder Mobilgeräte hinzufügen)